Institut Alba - Psicología, Pedagogía y Logopedia
 
CAT | CAST
 
    c/ Gran Via 168, 2on1a - 08330 - Premià de Mar
 
facebook institut alba twitter institut alba google plus institut alba linkedin instagram institutalba

 

 

SERVEIS GENERALS
Psicología Adultos
Psicologia Clínica Adults
Psicología infantil y juvenil
Psicologia Clínica
Infantil i Juvenil
Psicología Jurdíca
Psicologia Jurídica
Psicopedagogia
Psicopedagogía
Teràpia Familiar
Psicopedagogía
Teràpia Sexual i de Parella
Psicopedagogía

SERVEIS ESPECIFICS
Psicología Adultos
Psicologia i Infertilitat
Psicología infantil y juvenil
Psicologia Perinatal i
Maternitat
Psicología infantil y juvenil
Tecnologies Educatives
Innovadores
Psicología infantil y juvenil

 


Psicologia Jurídica

Des del departament de psicologia jurídica us oferim assessorament i intervenció psicològica en el cas de separacions, divorcis o altres contextos jurídics.

institut alba Assessorament psicològic en separacions o divorcis
L'impacte emocional que les separacions o divorcis poden tenir sobre els fills és molt major del que podríem pensar, ja que davant ells s'obre una situació familiar desconeguda que pot derivar en pors, ansietat i inseguretat.
  psicologia juridica
A Institut Alba prioritzem l'estabilitat emocional dels més petits. Per aquest motiu oferim pautes i assessorament als pares perquè els nens puguin adaptar-se amb major facilitat a la nova situació familiar i reduir així l'impacte emocional que això comporta.

A més, també oferim assessorament perquè l'adult pugui assimilar la nova situació i els canvis que d'ella se'n deriven de la forma més adaptativa possible


institut alba Peritatge Psicològic en separacions, divorcis o altres contextos
El peritatge psicològic en separacions i divorcis és molt freqüent i consisteix en una avaluació i posterior informe que realitza el professional especialista en psicologia forense amb l'objectiu d'il·lustrar al jurista o tribunal que ho sol·licita


institut alba Les nostres àrees d'intervenció per al peritatge psicològic són les següents:

EN L'ÀMBIT CIVIL
Valoració de seqüeles
psicològiques.
Internaments psiquiàtrics
involuntaris.
Tuteles i incapacitacions
legals.
EN L'ÀMBIT FAMILIAR
Guarda i custòdia dels
menors.
Separacions i divorcios.
Establiment del règim de
visites i seguiment
del mateix.
Violència domèstica.
EN L'ÀMBIT DEL MENOR
Estat psicològic
del menor.
Maltractament infantil.


EN L'ÀMBIT PENAL
Estudi de l'estat mental de
l'acusat.
Valoració de la imputabilitat
del subjecte i credibilitat del
testimoniatge.
Estudi de les seqüeles
psicològiques de la víctima
de maltractament.
Agressions sexuals.
EN L'ÀMBIT LABORAL
Situacions d'assetjament
(mobbing).
Simulació de malalties.
Valoració de seqüeles
psicològiques després
d'accidents laborals.
Psicopatologíes laborals
(síndrome burnout).
 

 

Sol-liciti més informació de psicologia jurídica psicologia jurídica

 

Institut Alba Centre de psicologia, pedagogia i logopèdia situat en el centre de Premià de Mar, on oferim serveis de psicologia per a adults, psicologia infantil i juvenil, psicologia jurídica, psicopedagogia, logopèdia, teràpia familiar, teràpia sexual i de parella, psicologia i infertilitat, psicologia perinatal i maternitat.

© 2013 Copyright. Tots els drets reservats a Institut Alba Avís Legal